Vyřešíme fotovoltaiku i dotace

Nechte starosti s vyřízením dotací na nás

Vyřízení rychle a bez starostí

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Víte, že dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám vám dají až 50 % z ceny nové fotovoltaické elektrárny? Proto vám pomůžeme s jejich vyřízením. Ušetříte tak čas i peníze.

Obecná pravidla pro dotace na fotovoltaiku

I když se o vyřízení dotací postaráme místo vás, hodí se znát alespoň základní pravidla. Tady jsou:

Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.

Dotace se vztahují na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému musíte využít pro spotřebu v místě výroby.

Podporu můžete získat i u bytů vymezených dotačním programem, a to za předpokladu, že mají:

 • podle charakteru opatření oddělené rozvody příslušných médií (teplé vody, vytápění) a samostatné hlavní zdroje tepla (kotle, ohřívače vody)
 • v případě fotovoltaických systémů C.3.4 až C.3.8 (kam spadají například naše fotovoltaické elektrárny VODA MINI, BATERIE MINI a BATERIE MAXI) samostatné fakturační měření spotřeby elektrické energie.

Požadované parametry se pak vztahují vždy k příslušnému bytu.

Pokud byl součástí žádosti v oblasti podpory B fotovoltaický systém s dodávkou energie mimo budovu (tedy systém dodávající energii do distribuční soustavy) či fotovoltaický systém určený pro dodávku elektřiny pro vlastní spotřebu, nelze poskytnout podporu v podoblastech podpory C.3.4 až C.3.8.

Opatření musí provést dodavatel s příslušným oprávněním a s odbornou způsobilostí pro práce daného typu.

O podporu mohou žádat vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů. A to fyzické osoby i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.

Systém musí být na stavbě evidované v katastru nemovitostí. Případně na jiné stávající stavbě umístěné na pozemku, který náleží k danému rodinnému domu.

Stavba musí odpovídat definici rodinného domu, a to jak před realizací podporovaných opatření (tedy ve výchozím stavu), tak i po jejich dokončení (tedy v navrhovaném stavu).

O podporu může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům nebo vymezenou bytovou jednotku a pouze jednou za dobu trvání dotačního programu. Výjimkou je:

 • kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1 až C.3.3) s fotovoltaickým systémem s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů (podoblast podpory C.3.5 až C.3.7 – sem spadají naše systémy BATERIE MINI a BATERIE MAXI)
 • a žádost o podporu na rozšíření solárního systému, na který jste už dřív čerpali dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Podívejte se, co dotace na fotovoltaiku nabízí

Kolik můžete získat

Obecně platí, že se výše dotace odvíjí od zvolené technologie. Záleží tedy na tom, jestli máte fotovoltaiku bez baterie, s baterií nebo kombinaci fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla.

Důležitá je také roční spotřeba elektrické energie nebo sklon a natočení panelů. Podle těchto parametrů můžou úředníci spočítat využitelnou energii. A tedy i výši dotace.

Dotaci můžete získat také na odborný posudek, který je přílohou žádosti. A pokud jste využili i kotlíkovou dotaci, můžete k ní získat bonus za kombinaci obou dotačních programů

Celková dotace na fotovoltaiku se tedy skládá z:

 • dotace na energetický posudek 5 000 Kč,
 • dotace podle typu podoblasti,
 • dotačního bonusu 10 000 Kč (při kombinaci s kotlíkovou dotací)
Nova zelena usporam

5 000 Kč

Podoblast podpory C5

 • Zpracování odborného posudku
 • tuto dotaci získáte automaticky ke každé naší elektrárně

35 000 Kč

Podoblast podpory C3.3

 • Fotovoltaický systém s přímým ohřevem teplé vody - bez napojení fotovoltaiky do elektrické sítě domu
 • Minimální objem zásobníku teplé vody 80 litrů/kWp
 • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody 50%

55 000 Kč

Podoblast podpory C3.4

 • Fotovoltaický systém s ohřevem vody
 • Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 3 MWh za rok 
 • Minimální objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže 120 litrů
 • tuto dotaci můžete získat k fotovoltaice VODA MINI

80 000 Kč

Podoblast podpory C3.9

 • Fotovoltaický systém s ohřevem vody
 • Pro domácnosti se spotřebou elektrické energie cca od 4 MWh za rok
 • Minimální objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže 200 litrů
 • tuto dotaci můžete získat k fotovoltaice VODA MAXI

70 000 Kč

Podoblast podpory C3.5

 • Fotovoltaický systém s  baterií
 • Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 3 MWh za rok 
 • Minimální kapacita baterie min. 1,25 x instalovaný výkon

100 000 Kč

Podoblast podpory C3.6

 • Fotovoltaický systém s  baterií
 • Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 4 MWh za rok 
 • Minimální kapacita baterie min. 1,25 x instalovaný výkon
 • tuto dotaci můžete získat k fotovoltaice BATERIE MINI

150 000 Kč

Podoblast podpory C3.7

 • Fotovoltaický systém s  baterií
 • Pro domácnosti  se spotřebou elektrické energie cca od 6 MWh za rok 
 • Minimální kapacita baterie min. 1,25 x instalovaný výkon
 • tuto dotaci můžete získat k fotovoltaice BATERIE MAXI nebo BATERIE MAXI PREMIUM

150 000 Kč

Podoblast podpory C3.3

 • Fotovoltaický systém bez baterie 
 • Fotovoltaika se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem
 • Minimální objem zásobníku akumulační nádrže  600 litrů

Využijte kombinaci dotačních programů

Získejte 10 000 Kč navíc

K dotaci na fotovoltaiku můžete dostat ještě mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů. Získáte ho za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny takzvaných kotlíkových dotací.

 • Jak na bonus dosáhnout?
 • Musíte zkombinovat žádost o dotaci na instalaci fotovoltaického systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný zdroj tepla.
 • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
 • Po dokončení úprav získáte jak dotaci na fotovoltaiku, tak bonus za výměnu kotle.
 • Musíte nově využívat některý z těchto typů topení:
 1. tepelné čerpadlo,
 2. kotel na biomasu,
 3. plynový kondenzační kotel,
 4. kombinovaný kotel na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Dotační bonus

10 000 Kč

Požádejte o nezávaznou konzultaci nebo nabídku

Pošlete nám svůj kontakt a my se vám ozveme.