Vyřešíme fotovoltaiku i dotace

Nechte starosti s vyřízením dotací na nás

Vyřízení rychle a bez starostí

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Víte, že dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám vám dají až 50 % z ceny nové fotovoltaické elektrárny? Proto vám pomůžeme s jejich vyřízením. Ušetříte tak čas i peníze.

Obecná pravidla pro dotace na fotovoltaiku

I když se o vyřízení dotací postaráme místo vás, hodí se znát alespoň základní pravidla

Dotace se vztahují na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Dotaci nelze čerpat u novostaveb, které mají fotovoltaiku uvedenu v Energetickém štítku budovy.

Opatření musí provést dodavatel s příslušným oprávněním a s odbornou způsobilostí pro práce daného typu.

O podporu mohou žádat vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů. A to fyzické osoby i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.

Systém musí být na stavbě evidované v katastru nemovitostí. Případně na jiné stávající stavbě umístěné na pozemku, který náleží k danému rodinnému domu.

Stavba musí odpovídat definici rodinného domu, a to jak před realizací podporovaných opatření (tedy ve výchozím stavu), tak i po jejich dokončení (tedy v navrhovaném stavu).

Podívejte se, co dotace na fotovoltaiku nabízí

Kolik můžete získat

Obecně platí, že se výše dotace odvíjí od zvolené technologie. Záleží tedy na tom, jestli máte fot

Dotaci můžete získat také na odborný posudek, který je přílohou žádosti. A pokud jste využili i kotlíkovou dotaci, můžete k ní získat bonus za kombinaci obou dotačních programů

Celková dotace na fotovoltaiku se tedy skládá z:

  • základní dotace na první 2 kWp - u FVE bez baterie 40 000 Kč
  • základní dotace na první 2 kWp - u FVE s baterií 60 000 Kč
  • dotace na každý další instalovaný výkon, tedy vše nad 2 kWp - 10 000 Kč/kWp
  • dotace na instalovanou kapacitu - 10 000 Kč/kWh
  • maximální dotace je omezena na 200 000 Kč
  • k tomu dotace na projekt 5 000 Kč
  • dotace nesmí překročit 50% uznatelných nákladů 
Nova zelena usporam

Vzorový výpočet:

Fotovoltaika bez baterie s instalovaným výkonem 5 kWp:

Základný dotace na 2 kWp: 40 000 Kč + dotace na výkon: 3 kWp x 10 000 Kč = 60 000 Kč

Fotovoltaiky s baterií s instalovaným výkonem 5 kWp a baterií 7kWh:

Základný dotace na 2 kWp: 60 000 Kč + dotace na výkon: 3 kWp x 10 000 Kč + dotace na kapacitu: 7 x 10 000 Kč = 160 000 Kč