Jistota energie při výpadku proudu

Fotovoltaická elektrárna s baterií

Jistota energie při výpadku proudu

Fotovoltaika s baterií

Fotovoltaické elektrárny s baterií vám přinesou maximální využití vaší energie pro napájení elektrických spotřebičůa vaší domácnosti. 

Počet fází

Fotovoltaické elektrárny jsou jednofázové a nebo třífázové.

Jednofázová elektrárna vám zajistí dodávku energie pouze do jedné vybrané fáze v domácnosti. Na tuto fázi je pak nutné přesunout ty spotřebiče, které dávají pro provoz fotovoltaiky smysl.

Mimo zásobník je to obvykle lednice, klimatizace, rekuperace a jiné spotřebiče s víceméně kontinuální spotřebou nebo se spotřebou přes den.

V případě třífázové elektrárny vám vaše energie napájí celou domácnost. Zde je vhodné rozdělit spotřebiče na jednotlivé fáze symetricky.     

Měnič/střídač

V systému s baterií je instalován tzv. hybridní měnič.

Software hybridního měniče zajišťuje efektivní nakládání s energií., nabíjení a vybíjení baterie.

Energie z panelů je nejdříve spotřebována v domácnosti, v případě že je aktuální spotřena menší než výroba, nabíjí se baterie. Teprve až po nabití baterie, nadbytečná energie odteče do vnější sítě.

Baterie

Jelikož je baterie nejdražší položkou elektrárny, je velmi důležitý její výběr

Dodavatelů baterií je mnoho a cenové rozdíly jsou v řádu desítek tisíc. Rozdíl v kvalitě a životnosti je tak propastný.

Doporučujeme dodávku baterie a měniče od jednoho výrobce. Získáte tím dokonale odladěný systém s pravidelnou aktualizaci řídícího systému, dokonalou péči o celý systém,  s cílem zajistit maximální životnost baterie a měniče.


Spotřebiče

V případě, že fotovoltaika obsahuje baterii, dotační program Nová zelená úsporám definuje minimální kapacitu baterie vztaženou na velikost instalovaného výkonu. 

U fotovoltaiky s baterií není povinnost ukládat přebytečnou energii do vody. Tato elektrána je tedy vhodná pro domácnosti bez zásobníku na vodu.

Pokud ale zásobník v domácnosti je, doporučujeme instalaci rozšířit i o regulaci nabíjení bojleru. Minimalizují se tím přetoky do vnější stítě.

Návratnost

Návratnost investice je u elektráren s uložením přebytků do vody obvykle mnohem kratší než u bateriových systémů. 

Je ale nezbytné věnovat dostatečnou pozornost vhodnému používání spotřebičů. Je vhodné ty spotřebiče, u kterých lze nastavit čas provozu, používat v době, kdy je předpoklad výroby vlastní energie.

U praček, sušiček, případně klimatizací je vhodné využít funkce odloženého stratu  a nastavit čas provozu v denních hodinách.  

Optimalizace spotřeby

Aby byla nadbytečná energie do zásobníku dodána s maximální účinností, je k měniči instalován regulátor, který zajistí plynulou dodávku energie do zásobníku.

Jakmile regulátor zjistí přetok energie do vnější sítě, zajistí plynulou dodávku přebytečné energie do vody a to v rozsahu několika desítek wattů až do maximálního výkonu topné spirály.        


Umístění elektrárny

Komponenty fotovoltaické elektrárny je vhodné ideálně instalovat do oddělených místností s pokojovou teplotou. Příliš vysoké teploty způsobují rychlejší stárnutí elektronických komponent a zkracování životnosti měniče. 

U baterií se nedoporučuje teplota pod 5°C. Pokud je baterie umístěna v chladné místnosti, u kvalitních systémů bateriový management omezí nabíjecí a vybíjecí výkon, aby nedocházelo ke snižování životnosti baterie.  

Vhodnými prostory jsou technické místnosti, suterény nebo garáže.

Některé měniče lze instalovat i ve vnějším prostředí. I když mají dostatečné krytí proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, doporučujeme je chránit proti přímému slunečnímu, dešti a sněhu.   

Záruky

U fotovoltaiky s baterií je nejdůležitější volba kvalitní baterie a následně měniče a panelů.  

Panely s 15-ti letou mechanickou zárukou jsou standardem u kvalitních výrobků.

Záruka na výkon panelu je parametr, který definuje stárnutí panelů. Standardem je pokles výkonu na paximálně 84,5% původního výkonu za 25 let.

Běžná záruka na měnič je 5 let. U velmi kvalitních produktů je záruka 10 let. 

Záruka je u baterii obvykle 10 let. 

U baterií se také uvádí počet cyklů. Obvykle tento parametr znamená počet cyklů, kdy kapacita baterie klesne na hodnotu 60% původní kapacity. Baterie tedy i po dosažení tohoto počtu cyklů bude možné nadále provozovat. 

U běžného provozu fotovoltaiky baterie provede 250 až 300 cyklů za rok. 

Jistota energie při výpadku proudu

Fotovoltaika s baterií BATERIE MINI 

BATERIE MIKRO

Pokud je vaše spotřeba elektřiny

do 4 MWh/rok

bude vaše investice po odečtení dotace

od 135 000 Kč

s DPH

Výkon elektrárny od 2,5 kWp
Kapacita baterie od 4,5 kWh
Nová zelená úsporám  C3.5
Výše dotace  75 000 Kč
Počet fází elektrárny 1-fáze
Zásobník není

BATERIE MINI

Pokud je vaše spotřeba elektřiny

4 - 5,5 MWh/rok

bude vaše investice po odečtení dotace

od 135 000 Kč

s DPH

Výkon elektrárny 3,6 kWp
Kapacita baterie od 4,5 kWh
Nová zelená úsporám  C3.6
Výše dotace  105 000 Kč
Počet fází elektrárny 1-fáze
Zásobník není

Jistota energie při výpadku proudu

Fotovoltaika s baterií BATERIE MAXI 

BATERIE MAXI S

Pokud je vaše spotřeba elektřiny

od 5,5 MWh/rok

bude vaše investice po odečtení dotace

od 204 000 Kč

s DPH

Výkon elektrárny od 4,5 kWp
Kapacita baterie od 9,0 kWh
Nová zelená úsporám  C3.7
Výše dotace  155 000 Kč
Počet fází elektrárny 3-fáze
Zásobník není 

BATERIE MAXI R

Pokud je vaše spotřeba elektřiny

od 5,5 MWh/rok

bude vaše investice po odečtení dotace

od 175 000 Kč

s DPH

Výkon elektrárny od 4,5 kWp
Kapacita baterie od 5,7 kWh
Nová zelená úsporám  C3.7
Výše dotace  155 000 Kč
Počet fází elektrárny 3-fáze
Zásobník není 

BATERIE MAXI G

Pokud je vaše spotřeba elektřiny

od 5,5 MWh/rok

bude vaše investice po odečtení dotace

od 170 000 Kč

s DPH

Výkon elektrárny od 4,5 kWp
Kapacita baterie od 7,1 kWh
Nová zelená úsporám  C3.7
Výše dotace  155 000 Kč
Počet fází elektrárny 3-fáze
Zásobník není

Jistota energie při výpadku proudu

A jak to reálně vypadá 

Máte zájem o konzultaci nebo nezávaznou nabídku?

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme