ZÍSKEJTE FOTOVOLTAIKU, KTERÁ SE VÁM MAXIMÁLNĚ PŘIZPŮSOBÍ

Využijte řešení, které vám pomůže k nezávislosti 

Proč využít naši fotovoltaiku

Získáte řešení, které se vám přizpůsobí

Jakoukoliv naši fotovoltaickou elektrárnu přizpůsobíme vašim přáním a potřebám. Nejdřív si proto vyslechneme vaše požadavky a poté vám připravíme projekt na míru.

Postaráme se o vše od A do Z

S námi nezůstanete nikdy na holičkách. Pomůžeme vám s výběrem, vytvoříme individuální projekt, vše nainstalujeme a zajistíme i servis po celou dobu životnosti.

Pomůžeme vám získat dotace

Nebojte se nákladů spojených s fotovoltaickou elektrárnou. Pomůžeme vám získat dotace, které uhradí skoro polovinu ceny. Zbytek se vám díky úsporám energie vrátí do 8 let.

Výrazně snížíte své výdaje

Připravíme vám vše na míru, a proto získáte maximálně efektivní řešení. Naši klienti ročně ušetří až 70 % nákladů na energie. I vy tak můžete výrazně snížit své budoucí výdaje.

Spolehlivý partner pro vaše plány

7 kroků k získání vlastní fotovoltaické elektrárny

1. OZVĚTE SE NÁM

Stačí jen napsat e-mail, zavolat nebo vyplnit kontaktní formulář. A popsat co potřebujete.

2. POŠLEME VÁM ZÁKLADNÍ NABÍDKU

Podle informací, které od vás dostaneme, připravíme základní nabídku a do 2 dnů vám ji pošleme.

3. NÁVŠTÍVÍ VÁS NÁŠ SPECIALISTA

Poté se k vám podívá náš specialista a na místě zjistí, jaký bude nejlepší postup.

4. POŠLEME VÁM FINÁLNÍ NABÍDKU

Připravíme návrh řešení, které je pro vás nejvhodnější a také finální cenovou nabídku.

5. PODEPÍŠEME SMLOUVU

Zdarma za vás připravíme podklady a vyřídíme žádost o státní dotaci z programu Nová zelená úsporám.

6. ZAŘÍDÍME VÁM DOTACE

Pomůžeme vám i s dotacemi. Zdarma připravíme dokumenty a dotace za vás vyřídíme.

7. NAMONTUJEME A PŘIPOJÍME ELEKTRÁRNU

Pak můžeme fotovoltaiku nainstalovat a zapojit. A vy si můžete užívat vlastní elektřinu!

Připravíme vám fotovoltaiku na klíč se zárukou až 25 let

Nejlepší cesta k úspoře energie a nezávislosti

Už dlouho jsem řešil vysoké náklady za energie. V úvahu připadalo několik řešení, ale fotovoltaika s baterií nakonec zvítězila pro svou jednoduchost a navíc mi přinesla jistotu vlastní energie i při výpadku proudu.
Martin P. Brno

Spolehlivý partner pro vaše plány

Časté dotazy

Co je to fotovoltaika?

Fotovoltiaka je zařízení, které vyrábí ze slunečního záření elketrickou energii. Fotovoltaická elektrárna je složena z panelů na střeše budovy, měniče umístěného někde v budově a kabeláže. Fotovoltaika může být bez baterie pro ohřev vody v zásobníku nebo může obsahovat baterii nebo regulaci pro lepší využití vyrobené enerie. 

Proč bych si pořídit fotovoltiku?

S vlastní fotovoltaickou elektrárnou si vyrobíte svou vlastní elektřinu ze slunečního záření, a tak se stanete více soběstačnými a nezávislými na distributorovi elektrické energie. V případě, že budte mít fotovoltaiku s baterií, bude domácnost napájena energií i v případě výpadku vnější sítě. Neméně významným přínosem může být zhodnocení vaší nemovitosti a velmi pozitivní vliv na životní prostředí.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky?

Návratnost investice do vlasní fotovoltaiky je u každé domácnosti různá. Návratnost je ovlivněna především vývojem ceny elektrické energie a velmi důležitý je také způsob využívání spotřebičů v domácnosti. Například je velmi vhodné u spotřebičů, které umožňují nastavit čas provozu, nastavit jejich chod na dobu kdy svítí slunce. Např. myčky, pračky, sušičky je vhodné spouštět s odloženým startem v denních hodinách. Návratnost je tedy z velké části v vašich rukách. Dá se ale říci, že se reálná doba návratnosti investice se pohybuje mezi 8 a 15 roky, podle zvolené technologie, výše dotace a způsobu provozu.

Jaké náklady mám očekávat po instalaci elektrárny, co mě to bde stát každý rok.?

Jediný výdaj budete mít jednou za čtyři roky, kdy je nutná revize fotovoltaiky. Jinak je elektrárna zcela bezúdržbová. 

Na jakou střechu lze namontovat panely?

Případů, kdy panely nelze instalovat je velmi málo. Nejčastějším případem je malá nosnost střechy dána např. stářím střešní konstrukce nebo nevhodná krytina, jako je např. eternit. Tento typ krytiny neumožňuje pohyb po střeše bez poškození krytiny. Panely lze instalovat jak na rovnou střechu s fólií, kačírkem nebo i zelenou střechu, tak na střechu šikmou. U šikmých střech sklon panelů kopíruje sklon střechy a u rovných střech používáme nejčastěji samozátěžovou konstrukci se sklonem 10°. Konstrukce je zatížena betonovou dlažbou.

Jaké je tedy zatížení střechy fotovoltaikou?

Zatížení šikmé střechy panely je cca 22 kg/m2 a u od 30 do 45 kg/m2, podle lokality, výšky budovy a okolnímu terénu, tedy podle zatížení sněhem a větrem.

Nemám střechu na jih, vadí to? 

Panely lze orientovat na všechny světové strany, mimo severu. Na sever se to prostě nevyplatí. Nejlepší roční výnos má natočení panelů na jih. Nejlepšího rozložení výroby dosáhneme ale osazením panelů na východní a současně i na západní stranu střechy. Jelikož ale dům neotočíte, vždy vám nejdříve posoudíme, jaký výnos vaše střecha umožňuje.

Jak velkou střechu potřebuji?

Nejčastější instalovaný výkon je kolem 5 kWp. Při použití panelů o výkonu 450Wp a rozměrech cca 2,1x1 m je potřebná velkost střechy cca 23 m2 čisté plochy. Je to ale velmi orientační infromace. Při návrhu osazení panelů je vždy nutné uvažovat s  překážkami, dodržovat minimální vzdálenosti od okapu a hřebenu, a také zohledňovat nežádoucí stínění. Proto vždy doporučujeme návštěvu našeho technika na místě instalace, který nejlépe posoudí umístění panelů. 

Jaké je riziko požáru u fotovoltaiky?

Správně navržená a nainstalovaná elektrárna vám nezvyšuje riziko vzniku požáru. Ze statisktiky vyplývá je požár fotovoltaických panelů zela minimální. Jelikož je fotovoltaika pevně spojena s nemovitostí, vztahuje se na ni pojištění nemovitosti. Riziko požáru patří do základních rizik krytých pojišťěním. 

Musím se stresovat nějakým papírováním?

Součástí dodávky fotovoltaiky od nás je i vyřízení veškeré administrativy spojené se získáním dotace a s připojením k distribuční síti. Prostě nám dáte plnou moc, spolu vyplníme několik dokumentů a my vše vyřídíme.

Otázky k dotaci

Kdo dotace platí?

Dotaci Nová zelená úsporám (NZÚ) zajišťuje Státní fond životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí. Prostředky pro tento program pochází z prodeje emisních povolenek a nezatěžuje proto státní rozpočet.

Co musím splnit abych dotaci získal?

Dotace je zastropována maximálním instalovaným výkonem 10 kWp. Je také nutné zajistit aby minimálně 70 % vyrobené energie, bylo spotřebováno v domásnosti, neboli přetok do vnější sítě by neměl překročit 30% vyrobené energie. Splnění této podmínky dokladujeme výpočet, který pro vás zajistíme v průběhu realizace. Výpočet je součástí energetického posudu, který zpracovává náš energetický specialita. FVE lze namontovat na objekty, které jsou v KN zapsány jako rodinné domy nebo objekty určené k bydlení. Panely lze umístit taktéž na jiné budovy sousedící s rodinným domem, např. přilehlou garáž.

Jak je to splacením a získáním dotace?

Dotace je vždy vyplácena fondem na účet žadatele na úplném konci celého procesu instalace. Zákazník je povinen uhradit celou kupní cenu zhotoviteli teprve poté lze požádat o vyplacení dotace. Očekávejte, že vám bude dotace vyplacena cca 5-6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

Otázky k technologii

Jaká je vlastně životnost zařízení?

Investice do fotovoltaiky je generační záležitost. Životnost panelů, nosné konstrukce a kabeláže je v desítkách let. Ostatní komponentycca 20 a více let. 

Jaká jsou záruky na komponenty? 

U panelů poskytujeme výkonovou záruku, tzn. že po 25-ti letech klesne výkon panelů maximálně na 85 % původní hodnoty výkonu, to ale neznamená, že panely už nebudou fungovat. Reálně panely stále fungují a předpokládaná doba mechanické životnosti může být i dvoujnásobná. U baterií je životnost baterie dána počtem cyklů. Má-li baterie živostost 6 000 cyklů znamená to, že po dosažení tohoto počtu cyklů má baterie ještě kapacitu cca 60% původní kapacity. Průměrně se dá odhadnout, že baterie provede 250 cyklů za rok, tedy ještě po 24 letech vám bude baterie sloužit.    

Optimální velikost baterie?

Odpovídající velikost baterie je dimenzována na základě údajů o roční spotřebě elektřiny v dané nemovitosti a taktéž velikosti fotovoltaiky. Zpravidla platí, že baterie by vám měly pokrývat spotřebu domácnosti v odpoledních a večerních hodinách, respektive vykrýt špičku v ranních hodinách. Z baterií nejsou zásobovány spotřebiče jako elektrokotel, který by elektřinu uloženou v bateriích spotřeboval velmi rychle.

Kde umístit baterii?

INejčastěji jsou měnič a baterie umístěny v technické místnosti suterénu nebo v garáži. Jelikož systém neobsahuje žádné ventilátory je téměř bezhlučný. Občas v něm něco cvakne. Je nutné by misto instlace bylo suché a bezprašné a okolní teplota neklesala pod 5 °C. 

Záloha při výpadku proudu? 

U fotovoltaiky s baterií lze využít energii z fotovoltaiky pro napájení vybraných elektrických okruhů i při přerušení dodávky elektrické energie. Dojdeli k výpadku dodávky, dojde k automatickému spuštění zálohy a vy můžete v domácnosti fungovat téměř bez omezení.

ŘEKNĚTE NÁM, CO POTŘEBUJETE.

DO 2 DNŮ SE VÁM OZVEME A PŘIPRAVÍME KALKULACI

1. Napište nám své požadavky a základní údaje

2 . Co nejrychleji připravíme nejvhodnější řešení

3. Pošleme vám nabídku i s cenovou kalkulací