🔋 Nechte svoji FVE pracovat naplno! Získejte aplikaci Alfred ZDARMA a ovládejte svoji elektrárnu jednoduše. Více informací
logo iner

Dotace na fotovoltaiku? Zařídíme je!

Získejte státní dotaci na fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy i pro firmy a vyhněte se zbytečné byrokracii – pomůžeme vám! Vše vyřídíme za vás. A pomůžeme vám získat i miliony korun.
Dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) zajišťuje Státní fond životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí. Fond musíte o dotaci požádat a doložit potřebné dokumenty. S vyřízením dotace si však nemusíte dělat starosti, veškeré papírování zajistíme za vás.

Tato dotace se ovšem vztahuje pouze na rodinné domy, firmy mají k dispozici dotační program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu. I v jeho případě vyřešíme veškerou administrativu za vás.
Přesné podmínky se liší podle toho, jestli žádáte o dotaci na fotovoltaiku pro rodinný dům, nebo pro firmu. V obou případech totiž využíváte jiné dotační programy.

Podrobnější informace najdete níže.
Dotaci dostanete na účet, a to obvykle měsíc po doložení dokumentace o ukončení výstavby elektrárny.

Dokumentaci státu doložíme my, a to ve chvíli, kdy nám uhradíte plnou cenu za dodávku fotovoltaické elektrárny a distributor ji připojí do sítě. Očekávejte, že dotaci získáte přibližně 5–6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
U rodinných domů můžete získat dotaci až 176 000 Kč. Záleží na tom, jak výkonnou fotovoltaickou elektrárnu si pořizujete a ve kterém kraji o dotaci žádáte.

Firmy dosáhnou i na řádově vyšší částky. Obvykle se ale dotace pohybuje kolem 35% uznatelných nákladů na výstavbu. Přesná částka závisí na velikosti podniku, výši nákladů i na zvoleném dotačním programu.
Dotace na FVE pro rodinné domy
Dotace pro firmy na FVE do 50 kWp
Dotace pro firmy na FVE nad 50 kWp

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Víte, že dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám vám dají až 50 % z ceny nové fotovoltaické elektrárny? Proto vám pomůžeme s jejich vyřízením. Ušetříte tak čas i peníze.

Obecně o dotacích

Obecná pravidla pro dotace na fotovoltaiku

Dotace je omezena maximálním instalovaným výkonem 10 kWp.

Kromě toho musíte splnit také tato pravidla: 

 • Instalovat solární termické a fotovoltaické systémy do dokončených rodinných domů a do novostaveb (včetně rozestavěných rodinných domů).
 • Čerpat dotaci jen u novostaveb, které nemají fotovoltaiku uvedenou v Energetickém štítku budovy.
 • Žádat o dotaci jen v případě, že jste vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů. Platí to pro fyzické osoby, právnické osoby nebo nabyvatele nového rodinného domu či bytu.
 • Umístit fotovoltaiku pouze na stavbě, která je evidovaná v katastru nemovitostí. Může být také na jiné stávající stavbě umístěné na pozemku, který náleží k danému rodinnému domu.
 • Zajistit, aby opatření provedl jen dodavatel s příslušným oprávněním a s odbornou způsobilostí pro práce daného typu.
 • Zajistit, aby stavba odpovídala definici rodinného domu, a to jak před realizací podporovaných opatření (tedy ve výchozím stavu), tak po jejich dokončení (tedy v navrhovaném stavu).

Kolik můžete získat

Obecně platí, že se výše dotace odvíjí od zvolené technologie

Dotaci můžete získat také na odborný posudek, který je přílohou žádosti. Pokud jste využili i kotlíkovou dotaci, můžete k ní získat bonus za kombinaci obou dotačních programů

Celková dotace na fotovoltaiku se tedy skládá ze:

 • základní dotace – 35 000 Kč,
 • dotace na instalovaný výkon – 8 000 Kč/kWp,
 • dotace na instalovanou kapacitu – 8 000 Kč/kWh,

Maximální částka dotace je 160 000 Kč a nesmí překročit 50 % uznatelných nákladů. V některých zvýhodněných krajích můžete získat dalších 10 % navíc. Celková dotace, kterou můžete maximálně získat, je 176 000 Kč.

Nezávazná poptávka

Domácí nabíječky

Podpora pro domácí nabíječky Plánujete mít elektromobil? Pro domácí nabíjecí stanice
máme nyní dotaci až 15 000 Kč na nemovitost. Na dodatečnou instalace nabíječky už nebude
možné dotaci získat.

Aktuální programy

Nová zelená úsporám

Aktualizace programu Nová zelená úsporám Podmínky, které by vás mohly zajímat:

 • Retroaktivní čerpání dotace na realizace a faktury od 1. 1. 2021 (ne pro rok 2020 a starší).
 • Dotace pro majitele a spolumajitele rodinných domů či rekreačních objektů s trvalým pobytem (platným více jak 2 roky).
 • Omezení na domy s max. 3 bytovými jednotkami.
 • V případě již dokončené stavby: minimálně 2 roky od zkolaudování.
 • Pro nové projekty: minimálně 2 roky od získání dotace.
 • Bonusy pro některé kraje a kombinovaná opatření (např. u kombinace fotovoltaiky s nabíječkou získáte bonus 10 000 Kč)
 • Ulehčení procesu – už žádná projektová dokumentace či dokládání příjmu.
 • Všechny žádosti se podávají výhradně elektronicky.
Oficiální stránky NZÚ:
Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz)

Dotace NZÚ Light

Dotace 90 000 Kč na termický nebo fotovoltaický ohřev vody je určena pro žadatele, kdy všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení a nebo jsou příjemci příspěvku na dítě:

 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022
 • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
Oficiální stránky NZU Light:
Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz)
Nezávazná poptávka

Vzorový výpočet:

 

Fotovoltaika bez baterie s instalovaným výkonem 5 kWp:

Základní dotace : 35 000 Kč

Dotace na výkon: 5 kWp × 8 000 Kč

Celkem: 75 000 Kč

 

Fotovoltaika s baterií s instalovaným výkonem 6 kWp a baterií 10kWh:

Základní dotace : 35 000 Kč

Dotace na výkon: 6 kWp × 8 000 Kč

Dotace na kapacitu: 10 × 8 000 Kč

Celkem: 163 000 Kč

Vypočtená dotace je vyšší než maximálně možná, bude tedy vyplaceno 160 000 Kč

Dotace pro fotovoltaické elektrárny do 50 kWp

Podpora se týká fotovoltaických elektráren do 50 kWp včetně, instalovaných na podnikatelských budovách, včetně přístřešků pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.

Jaká je forma podpory?

Bezúročný úvěr s dotační složkou

Jak vypadá úvěr?

Úvěr je bezúročný se splatností až 15 let a lze čerpat od 0,5 do 3 mil. Kč.

Úvěrem lze pokrýt až 90 % způsobilých výdajů projektu.

Splátka jistiny úvěru je až 15 let.

Jaká je to s dotací?

Dotační složka je poskytnuta formou odpuštění splátek jistiny a to

 • max. 30 % na instalaci FVE
 • max. 50 % instalaci akumulace energie

Jak to bude vypadat u elektrárny 50 kWp?

 • Pořizovací hodnota FVE: 1 milion Kč
 • Vaše investice: 100 000,- Kč
 • Bezúročný úvěr: 600 000,- Kč
 • Dotační složka: 300 000,- Kč

Vaše náklady na pořízení vlastní elektrárny pak budou jednorázově 100 000,- Kč z vaší kapsy a pak splátku úvěru 3 333,- Kč měsíčně, resp. 40 000,- Kč za rok.

Elektrárna vyrobí 50 000 kWh/rok. Při ceně elektřiny 4 Kč/kWh (bez DPH) tak získáte ročně 200 000,- Kč.

Nezávazná poptávka

Dotace pro fotovoltaické elektrárny nad 50 kWp

S námi vše zvládnete zcela bez starostí.

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou

Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
Typ výzvy: jednokolová, nesoutěžní
Období realizace: Projekty musí být realizované nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
Místo realizace projektu: Podpořené projekty musí být realizovány na území ČR.
Alokace: 3 mld. Kč. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Na co lze získat dotace?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 50 kWp (na katastrálním území Prahy nad 10 kWp) a do maximálního instalovaného výkonu 5 MWp s vlastní spotřebou elektřiny. Důležitou informací je, že podporovány jsou pouze samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS. Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny bateriové systémy a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může o dotaci žádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Výše příspěvku?

Maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu (více informací v textu výzvy RES+ č. 1/2024 v kapitole 9) a zároveň míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu. Způsob výpočtu maximální výše podpory naleznete textu výzvy RES+ č. 1/2024 v kapitole 4.

Důležitá kritéria přijatelnosti:

Rezervovaný výkon činí 30 % instalovaného výkonu v daném odběrném místě u FVE do výkonu 1 MWp a max. 20 % u FVE s výkonem nad 1 MWp.
Případná podpora na ukládání el. energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze v kombinaci s FVE. Zároveň zařízení pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie přímo z FVE.
FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.
Další kritéria naleznete v textu výzvy.

Nezávazná poptávka

Obecná pravidla pro dotace na fotovoltaiku

Firmy mají při žádosti o dotaci na fotovoltaiku na výběr z několika různých programů, které stát v průběhu roku vypisuje. Jejich podmínky se liší. Stejně jako částka, kterou můžete získat.

Obvykle však platí, že dotaci dostanete jen v případě, že:

 • chystáte projekt s rozpočtem minimálně 2 000 000 Kč;
 • máte vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde budou fotovoltaické panely;
 • plánujete do sítě připojit jen jedno odběrné místo;
 • nedlužíte nic státu, orgánům Evropské unie ani zaměstnancům;
 • nejste v konkurzu ani v likvidaci,
 • máte uzavřená minimálně dvě účetní období;
 • zveřejnili jste účetní závěrku;
 • firma nemá sídlo v daňovém ráji.

Kolik můžete získat

Maximální dostupná částka závisí vždy na tom, který dotační program využijete a jaké budou vaše výdaje na fotovoltaiku.

V některých programech získáte zpět až 90 % nákladů. Takovou dotaci nabízel například program Efekt III, který fungoval do konce dubna 2023. Maximální částka však u něj byla limitovaná hodnotou 500 000 Kč.

Jinde pak získáte nanejvýš 50 % z nákladů na fotovoltaiku, celková částka se však může vyšplhat až na 370 000 000 Kč. Takové podmínky nabídne v druhé polovině roku 2023 program Res+.

Pamatujte, že programy bývají určené pro různé sektory trhu. Rádi vám proto pomůžeme vybrat ten nejvhodnější program a postaráme se o vyřízení dotace.

Nezávazná poptávka
homeapartmentenvelopefile-addphone-handsetpushpinchevron-down