🔋 Nechte svoji FVE pracovat naplno! Získejte aplikaci Alfred ZDARMA a ovládejte svoji elektrárnu jednoduše. Více informací
logo iner

Na co se nás nejčastěji ptáte

Máte dotazy, které se týkají fotovoltaiky? Podívejte se na otázky a odpovědi, které naše klienty nejvíce zajímají.
Naše společnost má za sebou více než 1600 úspěšných projektů. Jsme féroví – přesně víte, kolik vás fotovoltaika bude stát. Garantujeme konečnou cenu, a to bez skrytých a vedlejších nákladů. A navíc zaručíme i získání dotace.

U baterií Growatt pro rodinné domy nabízíme záruku: 

  • 25 let na poškození panelů,
  • 25 let na výkon panelů,
  • 10 let na funkci měniče,
  • 10 let na funkci baterie. 

V případě baterií AEG nabízíme záruku: 

  • 15 let na poškození panelů,
  • 25 let na výkon panelů,
  • 10 let na funkci měniče,
  • 10 let na funkci baterie. 
Ano. Postaráme se o servis, údržbu a monitoring po celou dobu provozu vaší fotovoltaické elektrárny. Naše servisní středisko najdete v Brně.
Ano. Dotaci na fotovoltaiku mohou čerpat domácnosti i firmy. S žádostí vám rádi pomůžeme a celou ji vyřídíme za vás. Díky tomu ušetříte čas, peníze i starosti s byrokracií.

Zajistíme vám dotace na fotovoltaiku

Postaráme se o veškeré úkony, které souvisí s žádostí o dotace. Navíc vám získání dotace garantujeme.
Zajímají mě podrobnosti

Obecné otázky k fotovoltaické elektrárně

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii, díky které snížíte množství energie, kterou musíte nakoupit ze sítě. Stanete se tak samostatnějšími a nezávislejšími na dodavateli elektřiny.

Fotovoltaika s baterií zajistí, že vaše domácnost bude mít energii i v případě výpadku elektřiny. Navíc zvýšíte hodnotu své nemovitosti a snížíte negativní dopady na životní prostředí.
Návratnost investice je individuální. Ovlivňuje ji cena elektrické energie a způsob, jakým využíváte spotřebiče v domácnosti.

Doporučujeme je využívat hlavně v době, kdy svítí slunce. Myčky, pračky nebo sušičky pouštějte s odloženým startem na dopoledne či odpoledne.

Obecně se návratnost investice pohybuje mezi 8 a 15 lety, a to podle zvolené technologie, výše ceny za kupovanou energii a způsobu provozu.
Jednou za čtyři roky očekávejte výdaje na nutnou elektrorevizi fotovoltaiky. Žádné další provozní náklady nejsou potřeba.
Panely instalujeme na šikmé střechy, kde kopírují její sklon. Umísťujeme je ale také na rovné střechy s fólií, kačírkem nebo zelení. V takových případech nejčastěji používáme samozátěžovou konstrukci se sklonem 10 °.

Případů, kdy panely instalovat nemůžeme, je velmi málo. Nejčastějším případem je malá nosnost střechy. Na vině je často stáří střešní konstrukce nebo nevhodná krytina, jako je například eternit.
Zatížení šikmé střechy je přibližně 22 kg/m2, rovné střechy od 30 do 45 kg/m2. Odvíjí se od lokality, výšky, okolního terénu budovy. Zatížení střechy závisí také na počasí v dané lokalitě – větru a sněhu.
Panely můžete orientovat téměř na všechny světové strany. Jediná světová strana, na které se panely nevyplatí, je sever. Obecně nejlepší roční výnos energie mají panely směřující na jih.

Ideální je, pokud máte střechu s malým sklonem a osazením panelů na východní a současně i na západní stranu střechy. V takovém případě mohou panely vyrábět elektřinu téměř celý den. Před instalací fototovoltaiky vždy posoudíme, jestli je střecha pro fotovoltaiku vhodná.
V případě, že je část panelů zastíněná, výrazně klesá výkon i ostatních panelů. Tuto situaci řešíme instalací speciálních regulátorů ke každému panelu. Dočasné zastínění pak nebude mít na celkový výkon tak zásadní vliv jako bez těchto regulátorů.
Nejčastější instalovaný výkon je okolo 5 kWp. Při použití panelů o výkonu 450 Wp a rozměrech cca 2,1 × 1 m je potřebná velikost střechy přibližně 23 m2 čisté plochy. Plocha je však velmi orientační.

Vždy totiž musíte počítat s překážkami, dodržovat minimální vzdálenosti od okapu a hřebenu, ale také zohledňovat nežádoucí stínění. Proto na místo instalace posíláme našeho technika, který umístění panelů nejlépe posoudí.
Správně navržená a nainstalovaná elektrárna riziko požáru nijak nezvyšuje. Ze statistik vyplývá, že množství požárů způsobených fotovoltaikou je zcela minimální. Díky tomu, že je fotovoltaika pevně spojená s budovou, vztahuje se na ni navíc i pojištění nemovitosti.
Součástí dodávky fotovoltaiky je i vyřízení veškeré administrativy spojené se získáním dotace a s připojením k distribuční síti. Pouze společně vyplníme několik potřebných dokumentů, předáte nám plnou moc a vše vyřídíme za vás.

Otázky, které se týkají technologie

Investice do fotovoltaiky je generační záležitost. Panely, nosné konstrukce a kabeláže mají životnost desítky let. U měničů a baterií životnost závisí především na okolním prostředí. Příliš vysoké nebo nízké teploty jim nesvědčí. Ideální okolní teplota by se měla pohybovat mezi 10 °C a 30 °C.

U měniče očekávejte výdrž 15 až 20 let. V případě baterií udáváme životnost v počtu cyklů. Má-li baterie životnost 6 000 cyklů, znamená to, že po dosažení tohoto počtu má baterie ještě přibližně 60 % původní kapacity.

Průměrně baterie provede 250 cyklů za rok, po 24 letech vám tak bude stále sloužit.
U panelů dáváme dva druhy záruky – výkonovou záruku a záruku na mechanické poškození. Výkonová záruka udává, jaký bude výkon panelu po 25 letech provozu. V našem případě po 25 letech klesne výkon panelů maximálně o 15 %. Panely tak reálně stále fungují. Předpokládaná doba mechanické životnosti přitom může být i dvojnásobná. Druhá záruka, na mechanické poškození, je 15 let. U měniče a baterií poskytujeme záruku 10 let.
Optimální velikost baterie závisí především na spotřebě během dne. Aby byly baterie co nejefektivnější, musí pokrýt spotřebu domácnosti večer a také ráno, kdy ještě energie z panelů není dostatek.

Klienti obvykle volí přibližně 8 kWh pro menší elektrárny a 10 kWh pro ty větší. Kapacitu baterie můžete dodatečně rozšířit, pokud se v průběhu první sezony ukáže, že rozšíření dává smysl.
Měnič a baterie nejčastěji umisťujeme do technické místnosti, suterénu domu nebo do garáže. Systém neobsahuje žádné ventilátory a je téměř bezhlučný.

Je však nutné, aby místo instalace bylo suché a bezprašné. Zcela zásadní je teplota v místnosti v průběhu roku, která by se měla pohybovat ideálně mezi 10 °C a 30 °C. Pokud by v zimě klesala níž, systém omezí výkon baterie, nebo ji zcela vypne. Zajišťuje tak její dlouhou životnost.

Měničům naopak nesvědčí vysoké teploty. Pokud bude měnič dlouhodobě v místě s vysokými teplotami, došlo by ke zkrácení jeho životnosti.
Pokud k výpadku dojde, fotovoltaika automaticky začne dodávat energii z baterií. Zajistí bezproblémový provoz vašich spotřebičů – výpadek se tak domácnosti nijak nedotkne.
envelopefile-addphone-handsetpushpinchevron-down