🔋 Nechte svoji FVE pracovat naplno! Získejte aplikaci Alfred ZDARMA a ovládejte svoji elektrárnu jednoduše. Více informací
logo iner

Fotovoltaika: Základní průvodce solární energií pro začátečníky

Pokud uvažujete o změně zdroje energie pro vaši domácnost nebo firmu, možná jste narazili na pojem fotovoltaika. Je to slovo, které se v dnešní době často skloňuje a týká se získávání elektrické energie přeměnou slunečního světla. Tento článek je základní průvodcem fotovoltaikou pro ty, kteří se o ni chtějí dozvědět více.

Co je to fotovoltaika?

Fotovoltaika je metoda získávání elektrické energie přeměnou slunečního světla. Tento proces se děje v solárních či fotovoltaických panelech, které jsou instalovány na střechách budov, volných pozemcích nebo na jiných vhodných místech. Panele obsahují fotovoltaické články, které jsou schopné přeměnit sluneční energii na elektrickou.

Jak fungují fotovoltaické panely?

Fotovoltaické panely fungují na principu fotoelektrického jevu. To znamená, že když na fotovoltaický článek dopadne světlo, vytvoří se elektrický proud. Tento proud se pak může využívat k napájení různých elektrických spotřebičů, nebo se může ukládat do baterií pro pozdější použití.

Fotovoltaické panely jsou obvykle propojeny do systému, který může zahrnovat také střídač (zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z panelů na střídavý, který lze použít v domácnosti) a baterie pro ukládání energie. Tyto systémy mohou být připojeny k veřejné elektrické síti (tzv. on-grid systémy) nebo fungovat nezávisle (tzv. off-grid systémy).

Proč zvážit přechod na fotovoltaiku?

Existuje mnoho důvodů, proč byste měli zvážit přechod na fotovoltaiku. Toto jsou jen některé z nich:

  1. Finanční úspora: I když počáteční investice do fotovoltaického systému může být vyšší, dlouhodobě se tato investice vrátí prostřednictvím snížených nákladů na energie. Jakmile fotovoltaický systém začne vyrábět energii, vaše účty za elektřinu se výrazně sníží.
  2. Nezávislost na dodavatelích energie: S vlastním fotovoltaickým systémem nebudete závislí na dodavatelích energie a jejich cenách. Budete moci produkovat vlastní energii a snížit tak svou závislost na externích dodavatelích.
  3. Ekologický přínos: Fotovoltaika je čistý a obnovitelný zdroj energie. Na rozdíl od fosilních paliv neprodukuje emise skleníkových plynů a nepřispívá ke globálnímu oteplování.

Jaké jsou druhy fotovoltaických systémů?

Existují dva hlavní typy fotovoltaických systémů: On-grid a off-grid.

On-grid systémy jsou připojeny k veřejné elektrické síti. Když váš systém vyrábí více energie, než kolik spotřebujete, můžete přebytečnou energii vracet do sítě a vydělat na ní. Když naopak váš systém nevyrobí dostatek energie (například v noci nebo během zimních měsíců), můžete odebírat energii ze sítě.

Off-grid systémy naopak nejsou připojeny k veřejné síti a fungují nezávisle. Tyto systémy využívají baterie pro ukládání energie pro pozdější použití. Tyto systémy jsou ideální pro odlehlé lokality, kde není přístup k veřejné elektrické síti.

Jaké jsou výhody a nevýhody obou systémů?

On-grid systémy nabízí flexibilitu využívání energie ze sítě, když je to potřeba, což může být velkou výhodou, zejména v obdobích nižší sluneční aktivity. Nicméně, při výpadku veřejné elektrické sítě nebude váš systém schopen produkovat energii kvůli bezpečnostním důvodům.

Off-grid systémy naopak nabízí úplnou nezávislost na dodavatelích energie a umožňují fungování i během výpadku veřejné sítě. Nicméně, vyžadují více údržby a baterie pro ukládání energie mohou zvýšit počáteční náklady na systém.

Jak vybrat správný fotovoltaický systém?

Při výběru fotovoltaického systému je třeba vzít v úvahu několik faktorů, jako je velikost vaší nemovitosti, její orientace vůči slunci, množství energie, které spotřebujete, a váš rozpočet.

Jednou z nejlepších cest je obrátit se na odborníky, kteří vám pomohou s výběrem a instalací systému. V INER s.r.o. jsme připraveni vám poskytnout personalizovanou nabídku a poradit s výběrem systému, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Závěr

Fotovoltaika představuje velký krok k udržitelnějšímu a nezávislejšímu způsobu života. I když počáteční investice může být vyšší, dlouhodobé přínosy v podobě úspor na energiích a přínosy pro životní prostředí jsou nezpochybnitelné. Pokud jste připraveni udělat tento krok, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tady, abychom vám pomohli na cestě k solární energetice.

envelopefile-addphone-handsetpushpin