🔋 Nechte svoji FVE pracovat naplno! Získejte aplikaci Alfred ZDARMA a ovládejte svoji elektrárnu jednoduše. Více informací
logo iner

Fotovoltaika a nutné úpravy elektroměrového rozvaděče

V případě instalace fotovoltaické elektrárny, která bude připojena k distribuční síti, vám vzniká povinnost upravit elektroměrový rozvaděč dle platných připojovacích podmínek příslušného distributora.

Mátle-li rozvaděč dvousazbový, kde je vedle elektroměru umístěno i HDO, bude úprava jednodušší. Máte-li rozvaděč jednosazbový, bude nutná výměna rozvaděče.

Do rozvaděče je povinnost doplnit třífázový vypínač a relé pro odpínání výroby FVE distributorem. 

Požadujte proto od vašeho dodavatele fotovoltaické elektrárny i tuto úpravu. Velmi často není tato úprava součástí dodávky. 

My tuto úpravu máme v ceně vždy.

Pamatujete tedy: Pokud nebude váš elektroměrový rozvaděč správně vystrojen, nebude možné elektrárnu provozovat.

envelopefile-addphone-handsetpushpin