🔋 Nechte svoji FVE pracovat naplno! Získejte aplikaci Alfred ZDARMA a ovládejte svoji elektrárnu jednoduše. Více informací
logo iner

Je u vás možné připojení k síti EG.D?

Distribuce fotovoltaické energie do sítě se stává složitější, a to ještě podtrhuje skutečnost, že distribuční společnost vydala mapu, která ukazuje, kde je možné se připojit.

Růst tempa instalace fotovoltaických elektráren je tak rychlý, že na některých územích České republiky distributoři dosahují kapacity pro připojení nových fotovoltaických elektráren.

EG.D zveřejnila mapu připojitelnosti k distribuční soustavě, která ukazuje omezené oblasti pro další připojování FVE. Modře zvýrazněná vedení na mapě znamenají možnost pouze připojení výroby elektřiny.

Mapa připojitelnosti

envelopefile-addphone-handsetpushpin