🔋 Nechte svoji FVE pracovat naplno! Získejte aplikaci Alfred ZDARMA a ovládejte svoji elektrárnu jednoduše. Více informací
logo iner

Proč je UTP to nejdůležitější

Zkratka UTP zmanená "umožnění trvalého provozu", dříve nazváno "první paralelní připojení"

Jak tento proces probíhá:

Jedná se po poslední kroky k "legalizaci" vaší elektrárny.

Po instalaci elektrárny, zpracování revizní zprávy podáme za vás žádost na distributora o provedení UTP.

Po několik dnech vám přijde mailová informace s termínem, kdy se u vás objeví technik distributora a provede kontrolu zapojení elektrárny do sítě a vymění elektroměr.

Nakonec vám předá k podpisu tzv. konečné provozní oznámení.

Teprve v tuto chvíli je provoz vaší elektrárny zcela korektní a jste oprávněni dodávat do sítě sjednané množství energie a s touto energií nakládat dle vašeho rozhodnutí, například ji prodat.

Z <https://www.egd.cz/umozneni-trvaleho-provozu-utp>

envelopefile-addphone-handsetpushpin